Podczas XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego będzie możliwość zgłoszenia –        oprócz referatu – także plakatu (posteru). Prowadzona przeze mnie sesja („Stawanie się przestrzeni publicznej”) ma w założeniu być prezentacją prac badawczych portretujących społeczne wytwarzanie przestrzeni. Boisko przy szkole podstawowej, które staje się przestrzenią ważną dla mieszkańców, kiedy odbywa się tam festyn osiedlowy, plac przed siedzibą władz samorządowych, kiedy odbywają się tam polityczne manifestacje – to przykłady czasowego funkcjonowania przestrzeni publicznych. Zapraszam zatem do przedstawiania w formie plakatów (posterów) przestrzeni publicznej w ujęciu dynamicznym, w następujących obszarach tematycznych:

– Aktorzy i publiczność wytwarzania przestrzeni publicznej;

– Uczestnictwo w przestrzeni publicznej jako nawyk;

– Konfliktowy wymiar stawania się przestrzeni publicznej;

– Reguły wytwarzania przestrzeni publicznej.

Dane kontaktowe i opis sesji: tutaj

Wszystko wskazuje na to, że socjologia miasta będzie ważnym punktem Zjazdu – jak wynika z programu, będzie duża liczba wystąpień poświęconych sprawom miejskim (przy założeniu, że badanie kultury miejskiej to też socjologia miasta :)). Relacja ze Zjazdu – we wrześniu.

Strona XIV Zjazdu PTS (programy sesji tematycznych i plakatowych, rejestracja itd.): tutaj

Więcej o ogólnej zasadzie przygotowywania wystąpień do sesji plakatowej: tutaj

Dobry przykład tego, jak (nie)powinien wyglądać poster: tutaj (u dołu strony)

Reklamy