Kraków 1940. Plaża nad Wisłą. Plażowicze podczas wypoczynku. Widoczny sprzedawca lodów i huśtawka. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-U-3050-1

Warszawa 1941. Plaża nad Wisłą przy moście średnicowym. Trzy kobiety siedzą na ręczniku. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 2-6292

Kraków 1940. Plaża nad Wisłą. Pięć osób podczas zabawy na plaży nad Wisłą. Młodzi mężczyźni trzymają za ręce i nogi młodą kobietę. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 2-6258