Uwaga, zmiana terminu!!! Waterfront Forum odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2010 roku w Szczecinie. Główne tematy:

Gospodarcze uwarunkowania rozwoju miast w oparciu o waterfront
Konkretne rozwiązania dla idei Szczecin 2050 – Floating Garden
Polska po powodzi – jak żyć nad rzekami?
Polski rynek marin – między podażą i popytem

Reklamy