You are currently browsing the monthly archive for Wrzesień 2010.

Czy działania artystów mogą integrować społeczność lokalną?

Doświadczenia nurtu community art pokazują, że sztuka udziela głosu społecznościom lokalnym, które poprzez działania artystyczne mogą wyrażać swoje potrzeby, wzmacniać więzi, budować poczucie wspólnoty. Najczęściej spotykany przykład połączenia sztuki i sąsiedztwa to lokalne połączenia knajpy i galerii, które stają się miejscem spotkań mieszkańców, miejscem wyrażania własnych emocji, „miejscem znaczącym” w skali dzielnicy i całego miasta.

Czasami sława takiego miejsca wykracza dalej – tak jest np. z Tacheles w berlińskiej dzielnicy Mitte. Tacheles to alternatywna galeria, miejsce oddane artystom w użytkowanie, przestrzeń sztuki zaangażowanej społecznie. To także w jakimś sensie wielka pracownia resocjalizacyjna, gdzie artyści poprzez sztukę układają swoje życie na nowo i chcą nam opowiadać o swoich doświadczeniach. Byliśmy tam w ramach seminarium dyplomowego w zeszłym roku, miejsce naprawdę robi wrażenie. Podobno teraz mają kłopoty z utrzymaniem dostępu do budynku.

Żródło: Wikimedia

(fot. K. Lewandowska)

Tacheles jest oczywiście wielkim przedsięwzięciem, ale czy w Szczecinie mamy choćby jego namiastkę? Nie chodzi mi o  miejsce, które tylko od czasu do czasu będzie się otwierać na mieszkańców, ale o stałe zderzenie siły sąsiedztwa i siły sztuki. Przez jakiś czas taką funkcję pełniła OFFicyna, ale po przymusowej wyprowadzce znowu mamy pustkę. A więc: dzielnicowy dom kultury – TERAZ!

A poniżej zapowiadane plakaty nadesłane przez uczestników sesji:

XIV Zjazd PTS zakończony. Sesja „Stawanie się przestrzeni publicznej” udała się zdecydowanie, plakaty były niesamowite! Udział wzięli:

Bogna Kietlińska, UW, “Zostawcie Krzyża Mjastu”, czyli o konfliktowym wymiarze Krzyża na Krakowskim Przedmieściu

Grzegorz Brzozowski, UW, Od zniczy do krzyża – powrót emocji religijnych do przestrzeni publicznej

Ewa Szumigraj, UZ, Biografia jednego dnia społecznej przestrzeni miasta

Grzegorz Sadłowski, Agata Caban, USz, „Ja” na pokaz – Kreowanie społecznego wizerunku w przestrzeni publicznej. Przypadek szczecińskich Jasnych Błoni

Andrzej Świeboda, USz, Przestrzeń publiczna jako przestrzeń sacrum

Maciej Kowalewski, USz, Miejska rewolta i redefinicje przestrzeni publicznej. Szczeciński Grudzień 1970

Małgorzata Kłoskowicz, Aleksandra A. Wycisk, Agnieszka Pogrzeba, Anna Orska, US, Borne Sulinowo. Współistnienie historii

Podglądy plików będą w następnym wpisie. Szkoda, że wbrew zapowiedziom organizatorów plakaty były nieco na marginesie. Sam też się nie popisałem, bo można było zorganizować własne komentarze i własne zwiedzanie. Nauka na przyszłość.

Co słychać w kwestiach miejskich? – generalnie nie było widać jakiegoś szczególnego zwrotu, nie objawiły się żadnych „nowe podejścia” (sam też nie pokazałem nic nowego J), widać natomiast specjalizację i pogłębianie tematów, co dobrze o nas  – „miastowych” świadczy. Tak więc dobre referaty śląskich eksploratorów przestrzeni publicznej, ciekawe wystąpienia „wizualistów” z Poznania, jak zwykle dobre prezentacje Wrocławianek, (Julity Makaro o pocztówkach, wystąpienia Katarzyny Kajdanek nie widziałem, kolega mówił, że było świetne).  Drugiej tury sekcji miejskiej nie widziałem, bo czas mnie gonił do innej grupy tematycznej. Urok zjazdów: krótkie wystąpienia, szybkie przejścia.

Przegląd miejskich tematów, które mnie najbardziej zainteresowały wskazuje, że coraz częściej mamy do czynienia z dyskusjami na temat wartości, coraz częściej pojawiają się pytania z pola etyki i filozofii społecznej. Już nie chodzi nawet o polityczne: czyje jest miasto? ale o to, po co zmieniać miasto? dla kogo? w imię czego powinniśmy zwalczać miejską biedę ? Tak więc: Miasto jest kwestią etyczną! I jeszcze o tym usłyszymy…