W badaniach kondycji przestrzeni publicznej warto przyjrzeć się miejscom manifestacji politycznych. Trudno sobie wyobrazić, żeby demonstranci pojawiali się w miejscach innych niż te, które uznawane są przez mieszkańców za przestrzeń publiczną – nawet dzielnicowy protest odbywa się w lokalnym centrum. Zwykle są to jednak protesty w ruchu, w których liczy się nie jedno miejsce, ale cała trasa przemarszu – taką mamy lokalną tradycję, że raczej nie gromadzimy się stojąc w jednym miejscu, a idziemy tak, by „było nas widać”. W Polsce pochody i wiece stały się powszechną formą obecności politycznej w drugiej połowie XIX wieku i trwa to do dziś.

„Szczególnie chętnie urządzali pochody socjaliści, wzorując się na patriotycznych manifestacjach żałobnych (podczas których kondukt przemierzał miasto), partie robotnicze również wykorzystywały dla celów propagandowych pogrzeby partyjnych towarzyszy. (…) Na atrakcyjność pochodów wpłynął również szerszy zasięg propagandowy – im trasa przemarszu dłuższa, tym więcej przypadkowych przechodniów dowiadywało się o istnieniu partii czy organizacji (…). W większym stopni niż wiec pochód kojarzył się z buntem, oporem, sprzeciwem” (D. Kałwa, Polska doby rozbiorów i międzywojnia [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2004, s. 323-324.)Uroczystości z okazji XXV – lecia działalności politycznej Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Prezes Stronnictwa Ludowego Wincenty Witos (za sztandarem, w środku) wśród uczestników pochodu. 1933-04-30, Wierzchosławice. Narodowe Archiwum Cyfrowe,  syg. 1-P-140-9

Związek Opieki nad Zwierzętami w Krakowie – pochód propagandowy. Dziewczęta w pochodzie. Widoczne transparenty o treści: „Kochajmy zwierzęta” i „Nie damy krzywdzić zwierząt”. Kraków 1936, Narodowe Archiwum Cyfrowe,  syg: 1-P-489-5

Pochód dzieci z okazji szkolnego Święta Wiosny zorganizowany przez VI Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie. Dzieci przebrane za krasnoludki podczas parady. 1934-05-03, Kraków, Narodowe Archiwum Cyfrowe, syg: 1-N-2670-4

Pochód zorganizowany przez Polską Partię Socjalistyczną – dawną Frakcję Rewolucyjną oddanie hołdu straconym na stokach Cytadeli w Warszawie. Formowanie się pochodu na pl. Teatralnym. Widoczne poczty sztandarowe. Z lewej gmach Teatru Wielkiego. W głębi w środku kamienica Dmuszewskiego. Warszawa, 1931-11-01, Narodowe Archiwum Cyfrowe, syg: 1-P-3518-3

Pochód dzieci z okazji szkolnego Święta Wiosny zorganizowany przez VI Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie. Przebrane dziewczynki w pochodzie przez miasto. Kraków,  1934-05-03. Narodowe Archiwum Cyfrowe, syg: 1-N-2670-10

Reklamy