Smoleńsk. Powrót ludności do zniszczonego miasta. Na pierwszym planie widoczne trzy kobiety. Na drugim planie cerkiew prawosławna. Smoleńsk, 1941-08-12, NAC, Syg.: 2-1883

Smoleńsk. Ruiny budynku na tle cerkwi Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Smoleńsk, lipiec 1941, NAC,  Sygnatura: 2-1740