Bezrobotny woźnica z żoną przed wagonem kolejowym służącym za mieszkanie. Data wydarzenia: 1918 – 1934, Miejsce: Lwów. Autor: Oberhard L., Lwów. Sygnatura NAC: 1-P-2423-2

Widok zewnętrzny budynku mieszkalnego bezrobotnych z Gdyni. Data wydarzenia: 1918 – 1934, Miejsce: Gdynia. Autor: Borkowski Kazimierz Sygnatura NAC: 1-P-2410

Widok zewnętrzny mieszkań bezdomnych, na hałdach kopalni „Ferdynand” w Katowicach. Data wydarzenia: 1922 – 1936. Miejsce: Katowice, autor: Datka Czesław, Syg. NAC, 1-P-2415