I już jest: książka o poszukiwaniach świętej przestrzeni w mieście, a w środku m. in. o religijności przeżywanej w przestrzeni publicznej, o świętych labiryntach, o świątyniach konsumpcji, o zmianach znaczeń miejskiej katedry, o cmentarzach, o kapliczkach, o sztuce i o kulcie zabawy.  Książkę wydał ZW NOMOS, więcej szczegółów tutaj

 

M. Kowalewski, A. M. Królikowska (red.), Miasto i sacrum, NOMOS, Kraków 2011

Reklamy