„(…) nowoczesne miasto (Londyn, Paryż, Berlin) jest siedzibą krajowych i międzynarodowych finansistów oraz wielkich banków lub (Düsseldorf) siedzibą wielkich spółek akcyjnych czy central karteli. Znaczna część zysków z działalności gospodarczej przepływa dziś z reguły, w większej mierze niż dawniej do innych miejsc, niże te, w których usytuowane są przedsiębiorstwa będące ich źródłem. A z drugiej znów strony coraz większe części zysków są konsumowane przez uprawnione do nich osoby nie w wielkim mieście będącym siedzibą ich firmy, lecz przejadane są gdzie indziej, już to na willowych przedmieściach, już to, i częściej, w w wiejskich wilegiaturach, międzynarodowych hotelach itp.”

Max Weber, oryg. w „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik”, 1921, t. 47., pol. w : Gospodarka i społeczeństwo,  Warszawa 2002, s. 909

(u góry: Jules Pelcoq. Giełda w Paryżu, 1873, obraz olejny; źródło: http://www.1st-art-gallery.com/Jules-Pelcoq/The-Corbeille-At-The-Bourse-Of-Paris,-1873.html)

(u góry: Paryska giełda w 1986r. źródło: http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=342)

(u góry: Paryska giełda w 2011 roku, źródło: http://www.francesoir.fr/actualite/economie/bourse-paris-repart-hausse-139112.html)

Reklamy