„W roku 1943 zepchnięte do stanu poddaństwa pospólstwo alzackie wzniosło słynny sztandar z wizerunkiem chłopskiego buta (Bundschuh) i w imię sprawiedliwości boskiej zbuntowałao się przeciwko rozpasanej szlachcie (Blickle 1981, XIII). Od tego czasu but wielokrotnie pojawiał się na sztandarach – wszędzie tam, gdzie chłopi byli w szczególny sposób gnębieni (…). Jednakże nadejście wieku XVII dla Europy oznaczało kres ery powstań chłopskich, zwykle niosących ze sobą hasła równości wszystkich ludzi i głębokiej pobożności. Bundschuh na zawsze zniknął z europejskiej symboliki chłopskiej desperacji ” (Charles Tilly, 1997, Rewolucje Europejskie 1492-1992, Warszawa: Krąg/Volumen, s. 56)

Zbuntowani chłopi (pod sztandarami przedstawiającymi but) otaczają rycerza. Drzeworyt, 1539. źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundschuhfahne_Holzschnitt_1539_Petrarcas_Trostspiegel.jpg

Arabska wiosna 2011. Protestujący w Kairze z butami w ręku. źródło: http://tutor2u.net/blog/index.php/politics/comments/global-issues-arab-spring-the-economists-shoe-throwers-guide-to-the-middle-/

Buty w rękach demonstrantów z ruchu „Occupy Wall Street”, 2011. Źródło: http://healthyinfluence.com/wordpress/2011/09/24/storming-wall-street-with-twitter-update/

Reklamy