Demonstracja studentów w Warszawie. Policja rozpędzająca studentów na Krakowskim Przedmieściu wodą z hydrantu. Na budynku widoczna reklama proszku do prania „Radion’.Warszawa, marzec 1931, Źródło: NAC, Syg.: 1-N-3576-4

Policja rozpędzająca studentów na Krakowskim Przedmieściu wodą z hydrantu i gazami łzawiącymi. Warszawa, marzec 1931, Źródło: NAC, Syg.: 1-N-3576-3

PS. Protesty studentów w latach 30-tych miały różny charakter: były przeciw zmianie czesnego, przeciw zmianie ustawy o szkolnictwie, ale były tez (na pewno w listopadzie 1931r.) zdecydowanie niechlubne demonstracje antyżydowskie.

Reklamy