Tak prezentuje się nowe uliczne oblicze Szczecińskiego Inkubatora Kultury, wygląd iście berliński, gratulacje dla wykonawców i pomysłodawców!