You are currently browsing the monthly archive for Styczeń 2013.

odp2

zagadka2

ptaśnik1

Jan Ptaśnik (1949), Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 354

mieszczanie

Nareszcie wydrukowana! Ta książka powstała jako efekt prac licencjackich napisanych w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium (z jednym ważnym wyjątkiem – tekstem M. Czechorowskiej, która pisała pracę magisterską pod okiem prof. M. Gorzko). Autorzy – absolwenci socjologii z IS US, (niektórzy) członkowie koła RezUS – prezentują własne badania tytułowych miejsc, mieszkań oraz dzielnic i nie mają się czego wstydzić! W wielu przypadkach znakomicie uzupełniają dziury w badaniach socjologicznych nad Szczecinem i miastami regionu. Polecamy!

okladkaMiejsca, Mieszkania, Dzielnice. Szczecin i wybrane miejscowości województwa zachodniopomorskiego w badaniach młodych socjologów, red. M. Kowalewski, wyd. Zapol, Szczecin 2012, ss. 180. ISBN: 978-83-7518-493-8

Spis treści: MACIEJ KOWALEWSKI, Wstęp. O pożytkach z socjologicznych debiutów i badań cząstkowych w socjologii miasta; GRZEGORZ SADŁOWSKI, Bezdomność dworcowa jako typ mieszkalnictwa nieformalnego. Próba analizy funkcjonalnej zamieszkania Dworca Głównego w Szczecinie; MAGDALENA KOCIOŁ, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Niebuszewa-Bolinko; AGATA CABAN, Dzielnica Warszewo w Szczecinie jako przykład ewoluującej społeczności lokalnej; MAŁGORZATA CZECHOROWSKA, Krajobraz i oferta szczecińskich osiedli grodzonych; KLAUDIA KRZEMIŃSKA, SOS Wioska Dziecięca w Karlinie. Oddzieleni czy zintegrowani?; OLGA WOŹNIAK, Formy stosunków sąsiedzkich w wiejskiej społeczności lokalnej. Na przykładzie miejscowości Trąbki; KAROLINA LEWANDOWSKA, Nowe miejsca. Nowi ludzie. O budowaniu zaufania w relacjach użytkowników portalu CouchSurfing; EWA CIAŚ, W poszukiwaniu (szczecińskich) legend miejskich; MARTA WILKOCKA, Mieszkanie w analizach socjologicznych.

Jeszcze raz dziękujemy Narodowemu Archiwum Cyfrowemu za nieodpłatne udostępnienie zdjęć ze swoich zbiorów na okładkę książki! Jednak największe podziękowania płyną w kierunku autorów: dobra robota!

Przyglądanie się temu, co nieoczywiste dla „okrzepłych” badaczy, poszukiwanie własnej niszy, oryginalnego przedmiotu badań (czasem także oryginalnej metodologii), to niewątpliwe zalety studenckiej pracy naukowej. Być może studenci nie mają jeszcze w pełni ukształtowanej świadomości teoretycznej, nie są jeszcze świadomi wagi poszczególnych stanowisk czy nurtów, ale na pewno nie można im odmówić ciekawości świata, gotowości do zbadania błahych z pozoru zjawisk, czy też wyczulenia na zmiany, które dotyczą ich codziennej, miejskiej rzeczywistości. W ramach prowadzonych przedmiotów i seminarium dyplomowego staram się zachęcić studentów do wyboru takiego tematu, który ich naprawdę interesuje, który z jakichś powodów jest dla nich ważny. Tym powodem może być nawet bliskość zamieszkania, codzienny kontakt z jakimś problemem czy też – najchętniej! – pasja.” (fragment wstępu).