ptaśnik1

Jan Ptaśnik (1949), Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 354

mieszczanie

Reklamy