mieszczanin„Nowy Sącz. od niedawna rozpoczął oddział budownictwa miejskiego uprawiać dziwny system wywłaszczania gruntów na rozszerzenie ulic. Interesowani nazywają ów system rabunkowym, no i całkiem słusznie, bo zasadza się on na tem, co od „zwyczajnych” właścicieli, mających zamiar przystąpić do budowy domu lub chcących ogrodzić swój ogród, żąda bezpłatnego odstąpienia gruntu, czasem kilkadziesiąt lub kilkaset metrów powierzchni, a dla przeforsowania swego zarządzania, czyni właścicielom rozliczne trudności. Nie byłoby może w tem nic złego, gdyby takie samo żądanie stawiano do wszystkich właścicieli bez różnicy! Niestety jest publiczną tajemnicą, że „ojcom” miasta płaci gmina bajecznie wysokie ceny za sążeń placu (…) jest więc obowiązkiem uczciwych pp. radnych, aby zainterpelowali burmistrza przy najbliższej sposobności, czy nowo wprowadzony „system wywłaszczania” opiera się na uchwale Rady, czyli też praktykują go odnośni urzędnicy biura budowlanego na „własną rękę?”

Mieszczanin. Pismo krytyczne poświęcone obronie interesów mieszkańców miast. Nowy Sącz, 15 czerwca 1903, nr 12, s. 6

Reklamy