Deckblatt_suburbanJak podpowiada Urbanophil.net, ukazał się pierwszy numer czasopisma s u b \ u r b a n zeitschrift für kritische stadtforschung. Bardzo ciekawy pomysł na zeszyt, w którym znalazły się glossy, polemiki, komentarze do tekstów trójki najważniejszych badaczy (najczęściej cytowanych?) niemieckiej socjologii miasta, czyli Margit Mayer (która zajmuje się miejskimi ruchami społecznymi i znana jest na całym świecie, nie tylko u sąsiadów) oraz Hartmuta Häußermanna i Waltera Siebela (którzy zajmują się socjologią miasta i ich wspólna książka (mam, a jakże) jest tym dla Niemców, czym dla nas praca Jałowieckiego i Szczepańskiego).

Reklamy