nad

Wiadukt i Most Poniatowskiego na Wiśle w Warszawie. Ruch pieszy. Warszawa 1933, Sygnatura NAC: 1-G-3500-2

pod

Wiadukt Mostu Poniatowskiego w Warszawie. Przechodnie pod wiaduktem. Warszawa (1933?). Sygnatura NAC: 1-G-3511

Reklamy