The Polis Blog o aktualnych wątkach miejskich z całego świata, pisany przez różnych autorów. Warto:

polis: a collaborative blog about cities around the world

Reklamy