IMG_2702

Szczecin, mecz lokalnej drużyny piłkarskiej, fot. M. Sakowska-Carło (2014)