„Każda zwarta społeczność dysponuje ograniczoną liczbą wypróbowanych metod wysuwania roszczeń. Osiemnastowieczni robotnicy angielscy, na przykład, mogli składać petycje, urządzać kłopotliwe dla władz uroczystości, organizować wiece protestacyjne pod oknami właścicieli fabryk, a także robić klakę (bo nie głosować, rzecz jasna) wybranym kandydatom do parlamentu i protestować na wiele innych sposobów. Ale nie znali jeszcze takich form protestu, jak strajki kilku fabryk po kolei, nie mięli swoich związków zawodowych, nie mogli oczekiwać pomocy ze strony partii politycznych i nie mieli pojęcia o wielu innych metodach walki o swoje interesy, z których korzystali ich dziewiętnastowieczni następcy.” (Ch. Tilly, Rewolucje Europejskie 1492-1992, Warszawa: Krąg/Volumen 1997, s. 57)

File:Great Railway Strike 1886 - E St Louis.jpg

10 kwietnia 1886, protest i strajk pracowników kolei (próba uruchomienia pociągu towarowego). Źródło: >>>

1932 depression protests: Wellington

10 Maja 1932, demonstracje bezrobotnych przed Parlamentem, Wellington, Nowa Zelandia, Źródło: National Library of New Zealand >>>

File:Battle strike 1934.jpg

Czerwiec 1934 roku, starcia protestujących robotników z Policja na ulicach Minneapolis. Źródło: >>>