zwiedzanie2

zwiedzanie1

Jeśliby ktoś aktualnie wybierał się do wiecznego miasta, to lepiej pamiętać, że „dla ogólnego poznania Rzymu potrzeba około 14 dni, z tego 12 obrócić należy na systematyczne zwiedzanie zabytków, 2 na wycieczki w okolicę (…). Unikać przytem należy, stosowanego często zwyczaju zwiedzania naraz wszystkich rzeczy godnych widzenia, w pobliżu się znajdujących; mimo bowiem pozornego zysku na czasie, niepodobna oglądnąć z korzyścią w jednym dniu kilka muzeów, kościołów czy pałaców zabytkowych”. Rzym : przewodnik po wiecznem mieście, Lwów 1925, s. 71, Źródło: Polona >>>