423248

„Zachodzi pytanie, czy zyskała przez to Polska, że się z gminą magdeburską, iż tak powiem skoligaciła? (…) A naprzód zyskała, że wprowadziwszy do miast zwyczaj sprawowania rządów i odbywania sądów kolegialnie, wzmocniła przez to rząd gminny miast i utwierdziła byt jego. Zyskała dalej, że wywierając wpływ na wybór urzędów miejskich najwyższych, zmusiła dostojników ziemskich (…) do szanowania tego, co mieszczanie większością głosów wypowiedzą”

W. A. Maciejowski, Historya miast i mieszczan w krajach dawnego Państwa Polskiego od czasów najdawniejszych aż do połowy XIX wieku, Poznań, 1890, s. 54. Źródło: >>>

 

zwierciadlo_saskie_2

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Wystawa o prawie magdeburskim. źródło: >>>

 

Reklamy