„Miasto współczesne, zwłaszcza miasto duże, bardziej niż kiedykolwiek kojarzone jest z pojęciem wolności (…). Miasto tym razem oznacza wolność od ciężkiej pracy na roli, nie znającej przerwy od wypoczynku; wolność od ścisłych, łączących się z uzależnieniem osobistym i nazbyt dokuczliwych więzów rodzinnych; od surowej kontroli społecznej właściwej małej społeczności, która obejmuje wszystkie dziedziny życia jednostki i która ma do dyspozycji tak potężne sankcje, jak plotka, obmowa, wyśmianie, zmowa milczenia; wolność od przypisania pozycji społecznej, od nudy i monotonii życia wiejskiego”.

J. Ziółkowski, Urbanizacja, miasto, osiedle. Warszawa 1965, s. 140

mieszczanie