SM0_2-16407

Smok jako reklama, Nowy Jork 1942, Archiwum NAC, syg. 2-16407