„Kobieta francuska XVIII stulecia stworzyła salon, który stał się wzorem dla całego świata cywilizowanego (…). Duch czasu, przepojony materyałem palnym, błyskający jaksrawemi błyskawicami nowych idei, śmiałych teoryj, wywrotowych doktryn, wypłoszył rychło z salonu banalną, jałową kowersacyę, otworzył go na rozcierz dla żywszego, gorętszego, barwniejszego słowa”, Teodor Jeske-Choiński, Psychologia rewolucji francuskiej, Warszawa 1906, s. 132

salon2

salon