war_herb_192_large

aut. James Pollard, Election Riot at Coventry, 1861. Olej na desce Źródło: >>>

Stan mojego wzburzonego obywatelskiego ducha, spowodowany dziadostwem w organizacji wyborów najlepiej odda sztuka. Obraz powyższy przedstawia zamieszki w Coventry, powstałe przy okazji wyborów w 1832 roku. Wybuch niezadowolenia wynikał przede wszystkim ze zmian ordynacji wyborczych tzw. reform Ch. Greya, w których zlikwidowano część okręgów wyborczych i przedstawicielstw  mniejszych (liczących do 300 000 mieszkańców) miast. mimo zamieszek także w innych częściach wysp brytyjskich kontynuowano reformy, wprowadzając w dalszych etapach zniesienie cenzusu majątkowego i bardziej demokratyczny wybór do rad miejskich.