Strajk roznosicieli Kuriera Warszawskiego listopad 1905_Polona

na zdjęciu: Strajk (dziecięcych) roznosicieli Kuriera Warszawskiego, listopad 1905, Warszawa (Królestwo Polskie). Źródło: >>>

„Strajki chłopskie i szkolne były organizowane w dużej części przez dzieci chłopów, którzy jeszcze pół wieku wcześniej nie posiadali świadomości narodowej. W 1848 r. ponad 1000 przedstawicieli szlachty polskiej zostało „wyrżniętych” przez polsko języcznych chłopów. Ponad 50 lat później młodzież wywodząca się ze wsi uczestniczyła w strajkach. W Sumie w latach 1905-1906 około 70 tysięcy dzieci polskich uczestniczyło w strajkach i protestach”

Potęga walki niezbrojnej. Wywiad z Maciejem Bartkowskim, cz. II, „Konteksty społeczne” 2013 1(2), s. 82. >>>