You are currently browsing the monthly archive for Grudzień 2014.

IMG_4897

Modernizacja wsi objęła także sferę gospodarstwa domowego, w którym miały się pojawić zasady nowoczesnej organizacji. Upowszechnianiu nowego modelu racjonalnej kuchni służyły m. in. poradniki i podręczniki, prezentujące zasady funkcjonalnego urządzenia wiejskiego domu. Nie był to zresztą pomysł nowy, bo kontynuowano w ten sposób tradycję z lat trzydziestych, kiedy to powstawał Instytut Gospodarstwa Domowego, zajmujący się m. in. szeroko pojętym poradnictwem racjonalnego żywienia.

IMG_4891  „We Francji prace związane z organizacją gospodarstwa domowego prowadziła Paulina Bernege. W swojej pracy pt. O metodzie prowadzenia gospodarstwa domowego Bernege ustaliła, że prowadzenie gospodarstwa domowego, czyli zarządzanie nim, powinno się opierać o: -przewidywanie, czyli planowanie całego biegu życia rodziny, a w tym należy zaplanować zajęcia domowe, budżet rodziny, jego realizację, wyżywienie; – organizowanie, czyli uruchamianie wszystkich składników działania (ludzie, narzędzia i urządzenia, przedmioty i warunki pracy); – rozkazywanie, czyli decydowanie i wydawanie dyspozycji wszystkim osobom w gospodarstwie; koordynowanie, czyli działanie w celu łączenia elementów w jedną całość (…); – kontrolowanie, czyli czuwanie nad prawidłową realizacją prac, prawidłowym, gospodarowaniem pieniędzy, zasobami żywności itp.”. K. Pyszkowska, Gospodarstwo domowe. Zajęcia praktyczno-techniczne dla dziewcząt. Podręcznik dla zasadniczych i średnich szkół rolniczych, Warszawa 1974 (wyd. ósme z 1985, s. 326).

IMG_4893

IMG_4873

Wszystkiego dobrego na Święta i w Nowym Roku!

IMG_4846

Budowa budynków wielorodzinnych, Szczecin (2014), fot. własne

IMG_4867

Dworzec kolejowy, Szczecin Główny (2014), fot. własne

Znalezione na Urbanophil.de: Projekt z migawkami z miejscowości o nazwie Berlin, rozsianych po całym świecie (jest też chyba wciąż taka wieś w Podkarpackim, ale tu jej nie uwzględnili). Zamieszczam także ze względu na sposób konstrukcji strony/prezentacji. Cudo

worldwideberlin

Ciekawy tekst Pawła Jędrala o nowej (?) filozofii walce ulicznej:

IMG_4794

CH Galaxy, kolejka do zdjęcia przy choince, Szczecin (2014), fot. własne

IMG_4788

Parking przy osiedlowym markecie, Szczecin (2014), fot. własne

gdansk1

„Używanie języka polskiego – jeszcze w XV wieku – w miastach dużych określało przynależność do uboższej ludności (…) Język niemiecki określał status społeczny, niekiedy nawet prawny członka gminy miejskiej (…) Istnienie tych sprzeczności nie da się połączyć jednak z późniejszymi antagonizmami narodowościowymi. Nawet Niemcy czystej krwi i obyczajów czuli się patriotami swego miasta, poddanymi króla polskiego, wreszcie chrześcijanami. Warto przy tym zasygnalizować wielojęzyczność miasta średniowiecznego. W Polsce XV wieku na rynku Gdańska czy Krakowa spotykali się przedstawiciele Czech, Rusi, Mołdawii, gmin Ormiańskich, Węgier, Włoch, Flandrii, Walonii, Holandii, Anglii i najróżniejszych krajów niemieckich”

Henryk Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001, s. 70

mapa2

Cosmographiae universalis Lib. VI, 1552, Münster, Sebastian. Źródło: Polona >>>

IMG_4742

Awaria ciepłociągu, Szczecin (2014), fot. własne