Modernizacja wsi objęła także sferę gospodarstwa domowego, w którym miały się pojawić zasady nowoczesnej organizacji. Upowszechnianiu nowego modelu racjonalnej kuchni służyły m. in. poradniki i podręczniki, prezentujące zasady funkcjonalnego urządzenia wiejskiego domu. Nie był to zresztą pomysł nowy, bo kontynuowano w ten sposób tradycję z lat trzydziestych, kiedy to powstawał Instytut Gospodarstwa Domowego, zajmujący się m. in. szeroko pojętym poradnictwem racjonalnego żywienia.

IMG_4891  „We Francji prace związane z organizacją gospodarstwa domowego prowadziła Paulina Bernege. W swojej pracy pt. O metodzie prowadzenia gospodarstwa domowego Bernege ustaliła, że prowadzenie gospodarstwa domowego, czyli zarządzanie nim, powinno się opierać o: -przewidywanie, czyli planowanie całego biegu życia rodziny, a w tym należy zaplanować zajęcia domowe, budżet rodziny, jego realizację, wyżywienie; – organizowanie, czyli uruchamianie wszystkich składników działania (ludzie, narzędzia i urządzenia, przedmioty i warunki pracy); – rozkazywanie, czyli decydowanie i wydawanie dyspozycji wszystkim osobom w gospodarstwie; koordynowanie, czyli działanie w celu łączenia elementów w jedną całość (…); – kontrolowanie, czyli czuwanie nad prawidłową realizacją prac, prawidłowym, gospodarowaniem pieniędzy, zasobami żywności itp.”. K. Pyszkowska, Gospodarstwo domowe. Zajęcia praktyczno-techniczne dla dziewcząt. Podręcznik dla zasadniczych i średnich szkół rolniczych, Warszawa 1974 (wyd. ósme z 1985, s. 326).

IMG_4893

Reklamy