Dobry artykuł w The Guardian na teram historii i współczesności poszukiwań lepszego, bardziej sprawiedliwego społecznie miasta:

How to build a fairer city | Cities | The Guardian.

A 17th century engraving of the city of Milan.