IMG_6091

Przejście dla pieszych, Rzym (2015), fot. MK