IMG_7199Stefan Nowakowski w swoich badaniach z lat sześćdziesiątych nad społecznością jednego z miasteczek na Ziemiach Zachodnich: „Jeden z organizatorów życia społecznego i kulturalnego w mieście tak charakteryzuje aktywistów miejskich, do których zalicza członków Rady Miejskiej: >>pierwsza kategoria to są ludzie, którzy lubią działać, lubią zebrania (…). Są to nieraz kobiety, których mąż pracuje, które potrafią zaniedbać męża i dzieci, cały dom swój, aby tylko być na zebraniach (…). Wśród działaczy są idealiści i osoby z poświęceniem, ale są także i tacy, co mają interes aby być radnym. (…) Druga kategoria pracowników społecznych to urzędnicy różnych instytucji administracyjnych i nauczycielstwo (…) Ludzie ci nieraz podejmują się tej pracy wbrew swoim intencjom, często brakuje im czasu i siły na pracę społeczną, jednak utrzymywanie się przy staowisku w administracji niejako zmusza ich do aktywności społecznej. (…) Niektórzy działacze, zwłaszcza młodzieżowi cenią sobie udział w takich organizacjach, które mimo ich młodego wieku wysuwają ich na czolo miasta, przynoszą im popularność, umożliwiają znalezienie pracy<<„

S. Nowakowski, Narodziny miasta, Warszawa 1967, s. 300-301.