You are currently browsing the monthly archive for Marzec 2016.

„Nudzimy się w mieście, nie ma już świątyni słońca”. Teksty francuskich sytuacjonistów, nareszcie po polsku. Zbieram i kupuję

Przewodnik dla dryfujących, zbiór sytuacjonistycznych tekstów o mieście, pod redakcją Mateusza Kwaterko i Pawła Krzaczkowskiego, Warszawa, wyd. Bęc Zmiana.