276430888b

„Mikropolis to fragment miasta uznawany za >>swój<< i część jego mieszkańców (…) również traktowani jako „swoi” (…) przenośnia wyrażająca najbliższy rzeczywistości i najprawdziwszy sposób kontaktu z miejskim środowiskiem” (s. 7). O zderzaniu się miejskiej codzienności z mitami i alegoriami miasta. Książka ciekawa, łącząca perspektywę osobistą z literaturą i wyobrażeniami o mieście. Andrzej Majer, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego (Łódź 2015). Więcej o książce: tutaj