You are currently browsing the tag archive for the ‘rhytmanalysis’ tag.

Symfonia miasta. Szczecin w pięciu odsłonach, w filmie Stowarzyszenia Kamera. Rhytmanalysis at its best.