You are currently browsing the tag archive for the ‘socjologia miasta’ tag.

IMG_5451

„najczęściej z pomocy samorządu [komitetów blokowych i osiedlowych] korzystają osoby będące aktywistami lub posiadające w rodzinie aktywistów. (…) Natomiast bardzo rzadko zwracają się o pomoc czy tez interwencję mieszkańcy nie zaangażowani w żadne przedsięwzięcia komitetów”. Bożenna Chmielewska, Współgospodarzenie miastem. Z badań w Koszalinie, wyd. IZ, Poznań 1971, s. 225